Аліменти – це грошові зобов’язання між членами однієї сім’ї, які виплачуються протягом певного часу. Їх не можна подарувати, заповідати або будь-яким чином передати права на них третім особам. Розлучення батьків не звільняє їх від відповідальності за майбутнє і добробут дітей. Їх обов’язок щодо утримування своєї дитини до досягнення нею повноліття закріплений у Сімейному кодексі України. Порядок нарахування та виплати аліментів визначено в Сімейному кодексі України та Законі України «Про виконавче провадження».

Частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України визначено, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу, якою встановлено визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі.

Згідно з абзацом четвертого пункту 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж зазначений у частині другій статті 182 Сімейного кодексу України. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

У разі несплати аліментів у добровільному порядку примусове виконання рішень про стягнення аліментів на підставі виконавчих документів здійснюють органи державної виконавчої служби.

Рішення про стягнення аліментів можуть бути пред’явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.

Не допускається відмова у відкритті виконавчого провадження за рішенням про стягнення аліментів, яке повернуто стягувану за його заявою, та повторно пред’явлено до виконання.

Рішення про стягнення аліментів підлягає негайному виконанню. Державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження рішення і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

Державний виконавець у день відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів повинен підрахувати розмір заборгованості зі сплати аліментів та разом із постановою про відкриття виконавчого провадження повідомити про нього стягувана і боржника.

Розрахунок заборгованості повинен бути помісячним і містити суму заробітної плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток або частку заробітку (доходу), визначений виконавчим документом, загальну суму заборгованості.

Якщо боржник не працює або відсутня інформація про отримання його доходів, державний виконавець розраховує заборгованість у такому самому порядку, виходячи із середньомісячної заробітної плати для відповідної місцевості.

Після отримання достовірної інформації про джерела доходів боржника та їх розмір державний виконавець здійснює перерахунок заборгованості та повідомляє про нього стягувана й боржника. У разі визначення суми заборгованості в частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також державний виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувану й боржнику.

Якщо розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці зі сплати аліментів, державний виконавець перевіряє майновий стан боржника з одночасним накладенням арешту на його майно та роз’яснює стягувану право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Одночасно в разі ухилення боржника від виконання рішення державний виконавець звертається до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи за межі України – до виконання своїх зобов’язань за рішенням.

У разі наявності відомостей про місце роботи боржника чи інше місце отримання доходів державний виконавець виносить постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

Із заробітної плати боржника може бути утримано за рішенням про стягнення аліментів п’ятдесят відсотків.

У разі, якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремими постановами про стягнення аліментів згідно з розміром утримання, визначеним виконавчим документом.

Стягнення аліментів за виконавчими листами за минулий час провадиться в межах трирічного строку, що передував пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим документом, пред’явленим до виконання, утримання аліментів не провадилося у зв’язку з розшуком боржника, то стягнення аліментів має провадитися за весь період незалежно від установленого трирічного строку та досягнення повноліття особою, на утримання якої присуджені аліменти.

Якщо з боржника слід стягувати аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий час, то державний виконавець у постанові зазначає про стягнення 50% із заробітку боржника для забезпечення поточних платежів.

Заборгованість за минулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника. Стягнута сума розподіляється між стягувачами відповідно до статті 44 Закону України «Про виконавче провадження». При цьому вимоги щодо стягнення аліментів задовольняються у другу чергу.

Державний виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.

У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться в загальному порядку, визначеному Законом.

У випадку, якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно, квитанції (або їх завірені копії) про перерахунок аліментів долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

 

залишити коментар

Create AccountLog In Your Account